Mr. Brahm Prakash
Company Secretary
Vaibhav Global Limited
E-68, EPIP
Jaipur - 302022 Rajasthan
Tel: 91-141-2770648
Fax: 91-141-2770510
Email: